Koçluk

Kelime anlamı olarak koçluk “coaching”;”Birini, bir yerden bir yere götürme.” anlamına gelir.

ICF tarafından koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.

Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.

Boşluk varsa koçluk vardır.

Nesrin İkiz, ICF onaylı Adler International Learning Profesyonel Koçluk Sertifika Programını tamamlamıştır.