Mindfulness – Bilinçli Farkındalık

AMAÇ

Bilinçli farkındalık eğitiminin amacı, katılımcıların geçmiş ya da geleceği sürekli düşünmek, üzülmek ya da endişelenmek yerine, yaşadıkları ana odaklanarak, andan ve yaptıkları işin farkında olmayı ve keyif almayı öğrenmeleridir.

İÇERİK
  • Neden farkındalık önemlidir?
  • Mindfulness nedir?
  • Öze dönüş: Nefes farkındalığı
  • Mindfulness ile stresi kontrol etmek
  • İç dinamik farkındalığı
  • Telaştan sıyrılma
  • Anda kalmak
  • Mindefulness temelli meditasyon
  • Temel mindfulness uygulamaları

KİTLE / SÜREÇ

Her seviyeden herkes
Sınıf içi 1 gün veya
online 2 seans