Organizasyonlarda Belirsizlik Risk ve Kompleks Sistem Yönetimi

AMAÇ

Katılımcıların karşılaştıkları kriz ve belirsizlikler ile mücadele edebilmeleri, riskleri öngörebilmeleri, krizleri en az zarar ile atlatabilmeleri adına sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri kazandırmak.

İÇERİK

  • Organizasyonel olgunluk seviyeleri / kalıpları
  • Belirsizlik olmayan yerde risk, risk olmayan yerde getiri yoktur
  • Risk yönetimi, olgun insanlar için proje yönetimidir
  • Kompleks sistemleri anlama; döngüler ve çözümleri
  • Kompleks sistemde insan faktörü

KİTLE / SÜREÇ

Birim yöneticileri ve üst düzey yöneticiler.

Sınıf içi yarım gün veya online 3 saat