Karar Verme Teknikleri

AMAÇ

Katılımcıların hızlı ve etkili karar vermeleri adına becerilerini geliştirmek, karar alma sürecinde karşılaşabilecekleri problemleri çözmek ve doğru kararlar almalarını sağlamak.

İÇERİK
  • Karar vermek neden zordur?
  • Neden karar analizi?
    Nerelerde kullanılır?
  • Karar problemleri öğeleri
  • Kararları yapılandırma
  • Karar ağacı yöntemi ve karar ağaçlarını yorumlamak
  • Karar verme kriterleri ve örnek vakalar
  • Çok kriterli karar verme
  • Belirsizlik durumunda karar verme

KİTLE / SÜREÇ

Birim yöneticileri ve üst düzey yöneticiler.

Sınıf içi 1 gün veya online 3 saat x 2 oturum