Pozitif Yönetim Yaklaşımı

AMAÇ

Liderlerin kendilerine özgü liderlik tarzlarını oluşturmasına ve etkin kullanmasına yardımcı olacak pozitif liderlik becerilerini geliştirmek.

İÇERİK
  • Pozitif yönetimin pozitif düşünceden farkı nedir
  • İşe neden eğlence/keyif katılmalıdır
  • Pozitif yönetim kültürü nasıl oluşturulur
  • Yapıcı iş ilişkileri nasıl geliştirebilir
  • Pozitif problem çözme yaklaşımı nedir ve nasıl uygulanır

KİTLE / SÜREÇ

Birim yöneticileri ve üst düzey yöneticiler.

Sınıf içi yarım gün veya

Online 3 saat