Geri Bildirim Eğitimi – Alma, Verme, Vermeme

AMAÇ

Katılımcıların, ağırlıklı olarak profesyonel hayatta geri bildirim verme, geri bildirim alma, geri bildirim süreçlerini yönetme ve etkileşimi kolaylaştırma alanlarında gereken bilgi ve yetkinlikleri edinmelerini sağlamak.

İÇERİK

 • Geri bildirim modelleri
 • Geri bildirim hakkında doğru bilinen yanlışlar
 • Davetli ve davetsiz geribildirim durumları
 • Geri bildirim vermek veya vermemek
 • Geri bildirim almak
 • Geri bildirim verecek insanları bulmak
 • Geri bildirim istemek
 • Geri bildirim alamayınca yapılacaklar
 • Geri bildirime etkileşim süreci olarak bakmak
 • Geri bildirim sürecinde karşılaşılacak zorluklar
 • Etkileşim sürecini kolaylaştırma yöntemleri

KİTLE / SÜREÇ

Geri bildirim veren ve alan birim yöneticileri ve üst düzey yöneticiler. Kendisini geri bildirim konusunda geliştirmek isteyen herkes

Sınıf içi 1 gün veya online 2 seans